Duidingsdebat

Duidingsdebat.jpg14-04-2023 15:03 14-04-2023 15:03

In de AB vergadering van 29 maart waar de nieuwe ab-leden werden beëdigd, hebben alle lijsttrekkers de uitslag van de verkiezingen geduid.

In de AB vergadering van 29 maart waar de nieuwe ab-leden werden beëdigd, hebben alle lijsttrekkers de uitslag van de verkiezingen geduid. Die vergadering kunt u, als u dat aardig vindt, terugkijken: https://bestuursinformatie.wdodelta.nl/Vergaderingen

Dit was daarbij de inbreng van CU lijsttrekker Herman Odink :

Voorzitter,

 Zojuist hebben wij allemaal de eed of de belofte afgelegd. We zijn geïnstalleerd en staan klaar om aan onze bestuursperiode 2023-2027 te beginnen. Onze fractie feliciteert u allemaal van harte met uw benoeming en we spreken de hoop uit op een goede constructieve samenwerking met elkaar.

 Voorzitter velen van ons weten dat ik een trouw bezoeker ben van de zondagse kerkgang. Ben ermee opgevoed dat de voorganger als onderdeel van de viering een preek houdt vaak verdeeld in een drietal punten. Dit duidingsdebat heb ik daarom ook onderverdeeld in drietal punten:

  • Wat zegt de verkiezingsuitslag ons
  • Welke opdrachten heeft de kiezer ons gegeven
  • En wie moeten dit gaan doen.

Deze drie punten zou ik willen verbinden aan het centrale thema Ruimte voor Elkaar, niet toevallig ook de naam van ons verkiezingsprogramma.

Voor ik in ga op wat de verkiezingsuitslag ons zegt wil onze fractie BBB van harte feliciteren met deze verkiezingsuitslag. We hadden rekening gehouden met een grote nieuwe partij in ons waterschap, maar zo groot was niet in ons opgekomen. Deze overwinning zegt ons iets. Zegt ook iets over de verantwoordelijkheid die de kiezer aan BBB geeft om er voor te zorgen dat er bruggen gebouwd moeten worden tussen waterschap als overheid samen met onze burgers, bedrijven en boeren. Hieraan willen wij graag ons steentje bijdragen. Een nieuwe partij kijkt vaak verfrissend aan tegen bestaande gang van zaken en dit kan voor verandering gaan zorgen die goed zijn voor ons allemaal. Ook de PvdD willen we van harte feliciteren als tweede nieuwkomer in dit waterschap. Alle overige partijen hebben stemmen verloren en sommigen zagen dit terug in een zetel daling. De teleurstelling is dan extra groot omdat we er allemaal hard voor gewerkt hebben tijdens de campagne.

Wat zegt de verkiezingsuitslag ons. Hebben we het bijvoorbeeld in de afgelopen jaren niet goed gedaan? Geen goed waterbeheer gevoerd? Was het niet veilig wonen binnen onze dijken? Werkten de rioolwater zuiveringen niet naar behoren? Onze fractie vindt de verkiezingsuitslag lastig te duiden in relatie tot ons waterschap. Bij het afscheid van ons vorige bestuur werd onder andere gezegd dat participatie hier met een hoofdletter wordt geschreven. Grote ontevreden partijen hebben wij hier niet op de tribune gehad. Integendeel. We werden in de droge zomers geprezen over de wijze waarop water beschikbaar was voor natuur en landbouw. Wij denken dat ook de waterschapsverkiezingen deel zijn gaan uitmaken van een uiting dat een groot deel van de inwoners van ons land een vorm van ontevredenheid en onrechtvaardigheid ervaren.

Welke opdracht heeft de kiezer nu gegeven aan ons waterschap. Voorzitter dit willen wij samenvatten in paar woorden: Ruimte voor Elkaar. Hierbij hoort ook gelijke kansen voor iedereen, het versterken van het vertrouwen tussen de overheden en haar inwoners. Maar ook participatie en tonen van een gedrag dat helpt om de opgaven te realiseren. Dit alles met elkaar en zeker niet tegenover elkaar. Wie moeten dit nu de komende jaren gaan doen. Voorzitter ons fractie is van mening dat wij allemaal aan zet zijn. Het gehele AB. We zullen allemaal in een goede samenwerking de opgaven dienen uit te voeren. Wij hopen daarom dat de watervisie en het waterbeheerplan ook voor de komende jaren mede bepalend gaan zijn om de doelen te realiseren. Het klimaat verandert en wacht niet. Droogte is en blijft de komende jaren een probleem. Wateroverlast kan ons ook zomaar overkomen. De komende tijd zal duidelijk worden welke partijen in het Dagelijks Bestuur met de uitvoering belast gaan worden. Onze fractie wil hieraan graag haar steun geven. Tot slot voorzitter. De ambtelijke organisatie heeft veel werk verzet voor en tijdens de verkiezingen. Cursussen voor geïnteresseerden in het waterschap. Voorbereidingen in de vorm van een opkomst bevorderende verkiezingen. Dit alles is uitstekend gelukt. WDODelta staat aan kop in alle waterschappen met een opkomst van 65%. Daarnaast ondersteuning voor alle partijen tijdens de campagne met filmpjes en foto’s. Onze dank hiervoor. 

Voorzitter, we zijn er klaar voor. We gaan allemaal aan het werk!

 

« Terug

Reacties op 'Duidingsdebat'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.