VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAP VASTGESTELD

VPwdod23.JPG10-02-2023 14:26 10-02-2023 14:26

Op 19 januari is het verkiezingsprogramma van waterschap Drents Overijsselse Delta unaniem vastgesteld door de leden van de ChristenUnie. Het programma heeft als titel Ruimte voor Elkaar. In de inleidding van het programma wordt aandacht gevraagd voor een waterschap dat zich inzet om deze aarde beter door te geven aan onze kinderen.

Over de hoofdtaken van het waterschap zijn de meeste partijen het vaak wel eens. Deze hoofdtaken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voldoende water voor natuur en landbouw en zorgen voor schoon oppervlakte water. De verschillen gaan ontstaan voor de zaken die ook het waterschap aangaan. Er wordt getwijfeld of een waterschap zich bezig moet houden met energietransitie, circulair bouwen of klimaatverandering. De ChristenUnie wil zich in het waterschap inzetten voor een zogenoemde brede taakopvatting. Het klimaat verandert. Daar kunnen we niet omheen. Wij hebben dit de afgelopen jaren gezien met droge zomers. We zien dit ook doordat er in korte tijd flinke buien vallen die kunnen zorgen voor wateroverlast. Wij zijn toch de enorme bui van 4 juli 2021 in Dalfsen niet vergeten?

De ChristenUnie wil daarom dat de waterschappen in 2050 volledig circulair zijn. Door energie te besparen en op te wekken. Door grondstoffen te besparen en her te gebruiken. Op die manier wordt de impact op de natuur en het milieu beperkt en de regionale economie versterkt.

In het verkiezingsprogramma staat ook dat de ChristenUnie streeft naar een drinkbare Overijsselse Vecht in 2050. De komende jaren moeten we echt gaan werken aan een betere waterkwaliteit om dit resultaat te behalen. Het kan wel als we dit allemaal willen. Bij Dalfsen wordt drinkwater gewonnen. De plannen zijn er om dit fors te gaan uitbreiden en daarom is een goede waterkwaliteit van de Vecht van levensbelang.

Op 15 maart zijn er de Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Wilt u op 15 maart stemmen op de ChristenUnie. Wij willen graag onze stem laten horen in het waterschap en werken aan een mooiere leefomgeving. Meer informatie op https://wdodelta.christenunie.nl/

Herman Odink
lijsttrekker ChristenUnie, waterschap Drents Overijsselse Delta Herman rond

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Verkiezingsprogramma 2023-2027 ChristenUnie WDODelta (2).pdf6,4 MBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'VERKIEZINGSPROGRAMMA WATERSCHAP VASTGESTELD'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.