Nieuws van het Waterschap Drents Overijsselse Delta - juli 2022

pexels-pixabay-531428.jpgwoensdag 13 juli 2022 19:58

ZWOLLE – Het Algemeen Bestuur van WODelta heeft op 28 juni gesproken over de jaarrekening en begrotingsbrief. Het waterschap kijkt terug op een financieel gezien goed verlopen jaar. Er is een bedrag van ruim 3 miljoen toegevoegd aan de reserve. Dit bedrag wordt later gebruikt om de belastingtarieven minder te laten stijgen.

We hebben als ChristenUnie onze zorgen geuit over de verwachte kostenstijgingen voor de komende jaren. Eerder in deze bestuursperiode hebben wij een Watervisie en Waterbeheerplan vastgesteld met ambitieuze doelen. Hieraan willen we graag vasthouden. We realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom moeten we keuzes maken en dat is soms knap lastig. Ook andere fracties in ons waterschap delen die zorgen. Ons Dagelijks Bestuur gaat nu op zoek naar mogelijke besparingen in kosten en/of investeringen. In het najaar wordt dan de definitieve begroting vastgesteld.

In juli gaan we beginnen met de dijkversterking nabij Hasselt. De zogenoemde Stenendijk wordt dan aangepakt. Een mooi project waarbij ook het erfgoed, onze historie, goed zichtbaar is. Later dit jaar wordt begonnen met de dijkversterking in Zwolle. Een grote ingewikkelde klus omdat in stedelijk gebied de dijken versterkt moet worden. Kortom als waterschap zitten we niet stil.

We wensen u een goede vakantie toe.

Namens de fractie,

Betty Poutsma, fractievoorzitter
Herman Odink, lid Dagelijks Bestuur
Arend Bouwmeester, fractievolger

« Terug

Reacties op 'Nieuws van het Waterschap Drents Overijsselse Delta - juli 2022'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.