September 2022: een nieuw politiek seizoen.

Waterafbeelding met riet.jpgzondag 25 september 2022 14:02

Voor onze fractie is het verkiezingsseizoen begonnen!

De opmaat naar 15 maart 2023, de verkiezingen voor nieuwe provinciale staten en nieuwe waterschapsbesturen.

In opdracht van de ledenvergadering op dit moment een water-program geschreven en is ook de werving van kandidaten in volle gang.

Best een drukke periode, maar ook weer inspirerend!

Ook voor onze fractie leden, veel om over na te denken.

‘Ga ik voor een nieuwe periode’, ‘vinden de partijleden in Drenthe en Overijssel dat ook een goed idee.’

Dan het doordenken van de dilemma’s: voor welke opgaven staat het waterschap Drents Overijsselse Delta en wat is dan de ChristenUnie insteek. Uiteraard zijn we daar als huidige fractie ook bij betrokken. Samen met de ChristenUnie fractie van het waterschap Vechtstromen.

Voor onze fractie breekt dus het laatste half jaar aan van ons kiezers mandaat, dat we in maart 2019 kregen. Van belang is, dat er niet alleen continuïteit is in personen over de verkiezing heen in personen, maar ook dat de fractie goed gevoed wordt. Dat vraagt een stevige investering van de fractie.

De afgelopen halfjaar zijn we daar intensief mee bezig geweest. We hebben, samen met het bestuur, een informatie bijeenkomst gehouden over het politieke werk in het waterschap. Heel blij zijn wij met de belangstelling die er was. Nog blijer werden we toen een heel aantal mensen besloot de cursus ‘Actief voor het waterschap’ te gaan volgen. Ook hebben een aantal mensen de fractie bezocht en wellicht gaan een paar van hen de fractie verder ondersteunen.

Fractievolger Arend Bouwmeester heeft afscheid genomen van de ChristenUnie en daarmee ook van onze fractie.

Die voeding die zo van belang is hebben we in de afgelopen jaren ook (online) gehaald bij alle lokale en provinciale fracties in het gebied van WDODelta. Minder goed zijn we er in geslaagd om als CU fractie in het gebied veel op werkbezoek te gaan o.a ivm met de corona beperkingen. Nog heel wat werk te doen dus.

We vragen uw gebed!

Wat houdt ons bezig

Het zal niet verbazen dat de afgelopen maanden de beschikbaarheid van water onder druk stond door de aanhoudende droogte. Een live-blog ( https://www.wdodelta.nl/liveblog-droogte ) op de site van WDOD laat zien hoe daar op is gereageerd. Daar vindt u ook antwoorden op vragen die u vast heeft.

Wij hebben ze in ieder geval wel. Het is dringend nodig om te kijken hoe we dat water, waarvan we bij piekbuien wensen dat het snel via het riool afgevoerd wordt, kunnen vasthouden dan wel dat het via sponswerking in het grondwater terecht komt. Bergen, vasthouden en afvoeren in een goede balans. Die balans is nodig om te kunnen wonen, leven, werken en (agrarisch) ondernemen.

De effecten van klimaatverandering hebben impact op onze watertaken en hoe wij ze uitvoeren. Het zuiveren van water kost erg veel energie. Daarom is besloten tot een 5-jarige proef op de RWZI in Zwolle Hessenpoort om te zuiveren met zuivere zuurstof in plaats van het energieslurpende traditionele beluchten. De partners die daar voor nodig zijn hebben we daar bij de hand. Een eerste test beloofd dat het een enorme energiebesparing zal kunnen opleveren. Als ChristenUnie vinden wij dat, hoewel een pilot altijd kan mislukken, er voldoende zicht is op de risico’s om deze innovatie mogelijke te maken. Meer hierover kunt u lezen via de link:

 https://www.wdodelta.nl/minister-jetten-start-de-ingebruikname-van-smart-energy-hub-op-hessenpoort-in-zwolle

Water op Maat projecten, WOM, zijn gebiedsprocessen waarbij we in een samenhangend gebied het watersysteem up-to-date houden. Dat vraagt heel veel tijd en overleg. Komt het water waar het moet, kan het beter, moet het anders, werken keringen op de juiste manier, hebben waterlopen nog een functie. Nevendoelen zoals: verbeteren van de ecologie en kwaliteit van water, biodiversiteit en klimaatrobuuste inrichting.

Zo zijn we bezig bij Soestwetering ( https://www.wdodelta.nl/soestwetering ) en bij Kuinre (https://www.wdodelta.nl/kuinre ). Zo’n gebiedsproces brengt een ieder die een waterbelang heeft  aan tafel; belangen zijn niet altijd direct verenigbaar. Toch komen wij steeds een heel constructieve houding tegen als het gaat om de herinrichting van het watersysteem en wat het landschap kan dragen.

Ten slotte, net als in andere sectoren, is er bij WDOD een groot tekort aan deskundige watermedewerkers. Dat heeft echt impact. Het werk moet met minder mensen gedaan worden, dat legt een enorme druk op hen. En het betekent ook dat projecten vertragen, omdat we niet aan kwaliteit willen inleveren. Dat schuurt en dwingt helaas tot keuzes in de uitvoering van ambities.

Recent is een nieuwe campagne gestart. Wellicht bent of kent u iemand die er eens wat meer over wil weten. Meldt u alstublieft!

https://daarkomtmeerbijkijken.nl/ en https://www.wdodelta.nl/werken-bij-wdodelta

« Terug

Reacties op 'September 2022: een nieuw politiek seizoen.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.