Steunfractielid

Hilco van der Wal

Waarom wil je waterschapsbestuurder worden?

Er komt de komende decennia nogal wat op ons af als het gaat om water en alles wat daarmee samenhangt. Ik wil mijn bijdrage leveren aan nieuwe en creatieve oplossingen op deze problemen het hoofd te bieden zodat er blijvend voldoende en kwalitatief goed water beschikbaar is voor Landbouw, natuur en recreatie ook voor de komende generaties.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Nieuwe problemen vragen om een nieuwe aanpak. Jaren, ja in sommige gebieden zelf eeuwen doen we niets anders dan water uitslaan. Wellicht is het beter om meer water regionaal op te slaan als buffer. Hier moeten we onderzoek naar gaan doen en de mogelijkheden die er zijn in het gebied benutten. Wellicht kan het ook ondergronds. Onderzoek naar de mogelijkheden hiervan zou ik graag willen bepleiten.
Alles in de natuur draait om evenwicht en balans, deze balans is door de jaren heen behoorlijk verstoord door menselijk ingrijpen. Deze balans en kringlopen moeten worden hersteld om onze planeet toekomstbestendig te maken. Als waterschapsbestuurder hoop ik daar mijn bijdrage aan te leveren.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

Ik ben geboren en opgegroeid op de Mandjeswaard. Mij ouders en later wij hadden daar een melkveebedrijf. Zeker voor de landbouw is goed waterbeheer van levensbelang. De kwaliteit maar ook de veiligheid. Zo stond ik als jongen van een jaar of 14 ooit eens aan de dijk tijdens een noordwester storm. Het water was opgestuwd tot enkele decimeter onder de kruin van de dijk. De wellen onder de dijk door liepen en de golven sloegen soms over de dijk. Als jochie stond ik daar te kijken. Klein geworden door de krachten van de natuur. Enorm onder de indruk van de impact daarvan. Onze eigen hoeve stond op een terp dus wij hadden weinig te vrezen als het water zou komen, maar andere hoeves op het maaiveld hadden die positie niet. We besloten met zandzakken te gaan sjouwen door de modder van de doorweekte dijk. De verhalen van mijn opa over hoe het vroeger toeging op de Mandjeswaard tijdens de winterse overstromingen werden opeens als een levendig beeld op mijn netvlies. Het ging gelukkig goed, de wind draaide en nam af en de zandzakken konden terug naar de opslag. Het water ging, maar de herinnering en de indrukken bleven.

Wat vind je bijzonder aan het gebied van Drents Overijselse Delta?

Het bijzondere van het gebied vind ik de afwisseling van landschappen, grondsoorten, etc. Je vindt er een enorme verscheidenheid en al deze gebieden vragen veelal een eigen aanpak van waterschapstaken, maar deze gebieden zijn ook weer onderling verbonden. Dit maakt het werk van het waterschap boeiend en interessant.