Fractievoorzitter

Betty Poutsma-Jansen

Waarom wil je waterschapsbestuurder blijven?

Ik heb een passie voor water. En een liefde kun je niet uitleggen die is er gewoon.
Overgehouden, wellicht, aan mijn wethouderschap met duurzaamheid in portefeuille.
En ik gedij ook wel in een politiek bestuurlijke omgeving.

Water en haar plek in de schepping, het blijft een mysterie dat verwondering en bewondering op roept. Zo ingenieus en systematisch geordend bedacht door onze Schepper.
Zo robuust en tegelijk kwetsbaar. Waard om beheerd te worden, immers zonder water, geen leven.

Wat hoop je te bereiken de komende vier jaar en met welke onderwerpen uit het programma?

Ten eerste hoop ik dat de kiezer mij opnieuw een ‘watermandaat’ geeft.
Daarmee wil ik graag inzetten op waterbewustzijn.
Immers Nederland drijft op water, letterlijk en figuurlijk.
Sociologisch, ecologisch en economisch.
Dat pak je aan met recht en vaardigheid.

Dat vraagt inzet van ieder.
Niet alleen en pas als water je raakt in jouw leefwereld.
Zoals bij extreme droogte en/of natheid.
Dus een beetje uitdagend reuring veroorzaken , door ‘t net even ‘anders te doen’.

En ik zou graag verbinding willen maken met ‘water-ver-weg’ door (uit) te delen wat wij kunnen en verweg nodig is.

Welke ervaring wil je delen als het gaat om een waterschap thema?

-Recent:
Watereducatie: Vorig jaar heb ik in de klas van mijn kleindochter (groep 6) samen met Herman Odink (in de functie van Db-er met educatie in portefeuille) ’t gehad over de ‘Reis van de drol’: wat gebeurt er met ons huishoudelijk afvalwater. Zeer boeiend reacties!
-Uit een vorig bestuurlijk leven:
Ter afsluiting van een intensieve periode van publiek/private samenwerking rondom het Oude Diep bij de stadsrand van Hoogeveen, mocht ik samen met dijkgraaf Marga Kool, de staatssecretaris Water (indertijd mv Tineke Huizinga) ontvangen en toespreken.
Het was een prachtig project waar gemeentelijke opgaves (van overstorten naar rietvelden), waterschapsbelangen (hermeandering, natuurontwikkeling, waterberging) samen kwamen onder toezicht van de provincie en met heel veel constructieve samenwerking van terreinbeheerders/eigenaren.

Wat vind je bijzonder aan het gebied van Drents Overijselse Delta?

De variatie in het gebied, ’t is bepaald niet eentonig: langs de Vecht en IJssel, de natuurgebieden, de schoonheid van de beekdalen, de kop van Overijssel, het omgekeerde bord van Drenthe // de stedelijke water opgaves //de kracht van burgers, boeren en buitenlui bij de wateropgaven //